The 5-Second Trick For etnik rhinoplasty çanakkale

Rinoplastiye başvuran pek çAlright hasta eighteen yaşını geçer geçmez bu ameliyatı talep eder. Ancak erkeklerde yüz kemikleri tam olarak 22 yaşında oturduğundan bu yaş daha uygundur.

İşlem sırasında, cerrah burun deliklerinin içinden yaklaşık one cm boyunda kesikler yapar. Bu kesikler genellikle burun ucunun altında ya da burun kanatlarının iç kısımlarında konumlanır.

Açık rinoplasti işlemi burun yapısının detaylı bir şekilde değerlendirilmesini ve düzeltilmesini gerektirir. Bu süreçte cerrahın dikkate alması gereken birçok anatomik ve fizyolojik unsur bulunmaktadır. İşte bu unsurların bazıları:

Beslenme: Ameliyat sonrasında sağlıklı bir beslenme düzenine dikkat etmek iyileşme sürecine olumlu katkı sağlar.

Dolayısıyla çocuk yaştaki burun estetiği kişinin duygusal ve yapısal olgunluğu değerlendirilerek ve aileleri ile bu konu tartışılarak verilmelidir.

Doktorunuzun belirlediği kontrolleri düzenli olarak yapmalısınız. Bu kontrollerde burununuzun iyileşme süreci takip edilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapılır.

Doğuştan veya sonradan burnun üzerindeki derinin kalınlığına ve derinin burnun ucuna yaptığı baskı dolayısı ile burnun ucunda düşme durumu gözlenebilmektedir.

Your browser isn’t supported any longer. Update it to have the best YouTube expertise and our newest attributes. Find out more

Lakin tercih edilmesinin bir başka sebebi daha vardır, sağlık sorunları. Burun estetiği olmak isteyen hastaya gerekli tetkikler uygulandıktan sonra ameliyata alınmasıyla operasyon başlar.

İşlem sonrasında septumun stabilitesini sağlamak ve iyileşme sürecini desteklemek için iç splintler yerleştirilir. Bu yöntem burun fonksiyonlarının iyileştirilmesinde etkili bir yol sunar.

Kıkırdak kesileri burun ucunu ufaltır ve daha iyi bir kontur sağlar. Burun köküyle üst dudak arasındaki açıyı düzeltmek amacıyla burun ucu kaldırılır. Bu, kanatlara yapılmış kesi yoluyla burun ortasındaki kıkırdağın traşlanmasıyla gerçekleştirilir.

Başınız yukarda yatınız. Başınızı yana forty five dereceden fazla çevirmeyiniz. Daha fazla hareket ederseniz burnunuzda eğriliğe neden olabilirsiniz. Buna ameliyattan sonraki three hafta boyunca uyunuz.

Ş. ile hakim ve bağlı şirketlerine (birlikte “Acıbadem”) verdiğim kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine onay veriyorum. Devamı

Ayrıca, burun ucunda hissizlik veya alerjik reaksiyonlar gibi durumlar da nadiren olsa yaşanabilir. Anestezi ile ilişkili komplikasyonlar ve ameliyat sonuçlarının beklentileri karşılamaması da potansiyel riskler arasındadır. Bu nedenle, operasyon öncesinde tüm burun estetiği rinoplasti lazer bursa bu riskler dikkatle değerlendirilmelidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 5-Second Trick For etnik rhinoplasty çanakkale”

Leave a Reply

Gravatar